تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 1720 متر حصارزیرک شهریار کد 128

تهران، شهریار، حصارزیرک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 3200 متر دینارآباد شهریار کد 123

تهران، شهریار، دینارآباد

2,800,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,800,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 200 متر

باغ ویلا 3200 متر دینارآباد شهریار کد 122

تهران، دینارآباد، شهریار

2,400,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 180 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,400,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 180 متر

باغ ویلا 1000 متر در دینارآباد شهریار کد 120

تهران، شهریار، دینارآباد

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام

باغ ویلا 3160 متر رزکان شهریار کد 119

تهران، شهریار، رزکان

1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر
1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 2000 متر رزکان شهریار کد 117

تهران، شهریار، رزکان

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر
1 33 34 35 36 37 39