تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 1000 متر کردزار شهریار کد 312

تهران، شهریار، کردزار

850,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 95 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

850,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 95 متر

باغ ویلا 1300 متر شهریار کردزار کد 310

تهران، شهریار، کردزار

700,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

700,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 1500 متر کردزار شهریار کد 311

تهران، شهریار، کردزار

900,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

900,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 1500 متر کردزار شهریار کد 309

تهران، شهریار، کردزار

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

باغ رستوران 3400 متر کردزار شهریار کد 307

تهران، شهریار، کردزار

2,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 300 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 300 متر

باغ ویلا 1250 متر کردزار شهریار کد 306

تهران، شهریار، کردزار

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 300 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 300 متر
1 28 29 30 31 32 39