تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 600 متر کردامیر شهریار کد 318

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

500,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 2000 متر کردامیر شهریار کد 317

تهران، شهریار، کردامیر

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 750 متر شهریار کردامیر کد 316

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 1100 متر کردامیر شهریار کد 315

تهران، شهریار، کردامیر ( امیریه )

550,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

550,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 650 متر کردزار شهریار کد 314

تهران، شهریار، کردزار

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 1250 متر شهریار کردزار کد 313

تهران، شهریار، کردزار

800,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر
1 27 28 29 30 31 39