تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 6000 متر کردامیر شهریار کد 324

تهران، شهریار، کردامیر

3,900,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 400 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,900,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 400 متر

باغ ویلا 1500 متر کردزار شهریار کد 323

تهران، شهریار، کردزار

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 116 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 116 متر

باغ ویلا 1600 متر شهریار کردامیر کد 322

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

1,400,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 150 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,400,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 150 متر

باغ ویلا 3000 متر کردامیر شهریار کد 321

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

950,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 2 حمام 130 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

950,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 2 حمام 130 متر

باغ ویلا 5000 متر کردامیر شهریار کد 320

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

2,300,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,300,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 1800 متر کردزار شهریار کد 319

تهران، شهریار، کردزار

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 80 متر
1 26 27 28 29 30 39