تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 3800 متر صباشهر شهریار کد 522

تهران، شهریار، صباشهر

2,000,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,000,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 600 متر شهریار صباشهر کد 521

تهران، شهریار، صباشهر

400,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

400,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 700 متر شهریار شاهدشهر کد 520

تهران، شهریار، شاهدشهر

400,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

400,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 1050 متر شاهدشهر شهریار کد 519

تهران، شهریار، شاهدشهر

500,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 150 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 150 متر

باغ ویلا 2200 متر شاهدشهر شهریار کد 517

تهران، شهریار، شاهدشهر

700,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

700,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 520 متر شهریار شاهدشهر کد 516

تهران، شهریار، شاهدشهر

300,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

300,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر
1 18 19 20 21 22 39