تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 1000 متر خادم آباد شهریار کد 532

تهران، شهریار، باغستان

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

باغ ویلا 1400 متر شهرک مصطفی خمینی شهریار کد 527

تهران، شهریار، شهرک مصطفی خمینی

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 1150 متر صباشهر شهریار کد 526

تهران، شهریار، صباشهر

600,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

600,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 22000 متر شهریار صباشهر کد 525

تهران، شهریار، صباشهر

4,500,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 500 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,500,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 500 متر

باغ ویلا 5000 متر صباشهر شهریار کد 524

تهران، شهریار، صباشهر

1,800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 1300 متر شهریار قاسم آباد کد 523

تهران، شهریار، صباشهر

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر
1 17 18 19 20 21 39