تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 9000 متر خوشنام صفادشت کد 724

تهران، صفادشت، خوشنام

2,400,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,400,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

باغ تالار 1650 متر خوشنام صفادشت کد 721

تهران، صفادشت، خوشنام

3,000,000,000 تومان / پایه قیمت
5 تخت 1 حمام 800 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,000,000,000 تومان / پایه قیمت
5 تخت 1 حمام 800 متر

باغ ویلا 3000 متر ویلادشت ملارد کد 719

تهران، ملارد، ویلادشت

2,300,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,300,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

باغ ویلا 4000 متر خوشنام صفادشت کد 718

تهران، صفادشت، خوشنام

2,800,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,800,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

باغ ویلا 1000 متر خوشنام ملارد کد 717

تهران، ملارد، خوشنام

1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 2 حمام 300 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 2 حمام 300 متر

باغ ویلا 1200 متر صفادشت خوشنام کد 716

تهران، صفادشت، خوشنام

1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 200 متر
1 13 14 15 16 17 39