تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مغازه 45 متری شهرک ویره شهریار کد 422

تهران، شهریار، شهرک ویره

1,150,000,000 تومان / پایه قیمت به تومان
45 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,150,000,000 تومان / پایه قیمت به تومان
45 متر

ملک تجاری 2850 متر بر بلوار پلیس شهریار

تهران،شهریار،بلوار پلیس

8,500,000,000 تومان / پایه قیمت به تومان
4 حمام 1000 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

8,500,000,000 تومان / پایه قیمت به تومان
4 حمام 1000 متر

2 باب مغازه 40 متری بلوار پلیس شهریار

تهران،شهریار،میدان نماز

479,999,999 تومان / پایه قیمت
40 متر
479,999,999 تومان / پایه قیمت
40 متر

مغازه 60 متری در بلوار پلیس شهریار کد178

تهران،شهریار،بلوار پلیس

420,000,000 تومان / پایه قیمت
60 متر
420,000,000 تومان / پایه قیمت
60 متر

30 متر تجاری در کمربندی میدان جهاد شهریار کد 177

تهران،شهریار،میدان جهاد

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 حمام 30 متر
450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 حمام 30 متر

واحد تجاری مسکونی 170 متر فردوسیه شهریار کد 505

تهران، شهریار، فردوسیه

1,100,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 140 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,100,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 140 متر
1 2