تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 1100 متر فرارت شهریار کد 350

تهران، شهریار، فرارت، حصارساتی

390,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

390,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 1500 متر قجر آباد شهریار کد 349

تهران، شهریار، یبارک و قجر آباد

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر
500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

کارگاه 12000 متر فرارت شهریار کد 348

تهران، شهریار، فرارت، رنگرز

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1100 متر

باغ ویلا 1400 متر فرارت شهریار کد 347

تهران، شهریار، فرارت، رنگرز

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

دامداری هکتاری وحیدیه شهریار کد 346

تهران، شهریار، وحیدیه

1,750,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 2000 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,750,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 2000 متر

باغ ویلا 4200 متر وحیدیه شهریار کد 345

تهران، شهریار، وحیدیه

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر
1 28 29 30 31 32 45