تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
7 املاک برای: 3,700,000,000 ریال-4,000,000,000 ریال
فیلتر
بر اساس

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2 هفته
2 هفته

دامداری 2 هکتاری در قطعه 4 ملارد

تهران،ملارد،قطعه چهار

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
2 تخت 2 حمام 7200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
2 تخت 2 حمام 7200 متر

18000 متر زمین باغی در بکه شهریار کد 418

تهران،شهریار،بکه

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

18000 متر باغ در شهریار کد 417

تهران،شهریار،بکه

3,700,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,700,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

زمین 1000 متری در شهرک کمیته شهریار کد 190

تهران،شهریار،شهرک کمیته

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

باغ ویلا 24000 متر حصارساتی شهریار کد 399

تهران، شهریار، حصارساتی

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

باغ ویلا 6000 متر کردامیر شهریار کد 324

تهران، شهریار، کردامیر

3,900,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 400 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,900,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 400 متر
1 2