تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
49 املاک برای: 300,000,000 ریال-500,000,000 ریال
فیلتر
بر اساس

خانه ویلایی 400 متر کردامیر شهریار کد 424

تهران، شهریار، کردامیر

500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام

باغ ویلا 700 متر در حصارساتی شهریار کد 409

تهران،شهریار،حصارساتی

380,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

380,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 1000 متر سرقچین شهریار کد 408

تهران،شهریار،سقرچین

500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغچه 1000 متر بکه شهریار کد 408

تهران، شهریار، بکه

460,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
1 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

460,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
1 تخت 1 حمام

217 متر زمین مسکونی در شهریار کد 188

تهران،شهریار،کوچه سروش

330,000,000 ریال / پایه قیمت

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

330,000,000 ریال / پایه قیمت

زمین 240 متر کرشته شهریار کد 403

تهران، شهریار، کرشته

350,000,000 ریال / پایه قیمت

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

350,000,000 ریال / پایه قیمت
1 2 3 4 5 6 7 8 9