تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
35 املاک برای: 1,200,000,000 ریال-1,500,000,000 ریال
فیلتر
بر اساس

1000 متر باغ ویلا در میدان بسیج شهریار کد 199

تهران،شهریار،میدان بسیج

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

1350 متر باغ ویلا در شهریار کد197

تهران،شهریار،بلوار تعاون

1,350,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,350,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

باغ ویلا 1500 متر جوقین شهریار کد 411

تهران، شهریار، جوقین

1,500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 1260 متر کردزار شهریار 410

تهران، شهریار، کردزار

1,500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,500,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

باغ 5000 متر در اسکمان شهریار کد 192

تهران،شهریار،اسکمان

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
1 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
1 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 1100 متر کردامیر شهریار کد 402

تهران، شهریار، کردامیر

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 110 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 110 متر
1 2 3 4 5 6