تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
6 املاک برای: 100,000,000 ریال-200,000,000 ریال
فیلتر
بر اساس

اجاره سالیانه باغ ویلا شهریار کد 386( اجاره رفته )

تهران، شهریار، وحیدیه

100,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 150 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

100,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 150 متر

اجاره سالیانه باغ ویلا اطراف تهران( اجاره رفته )

تهران، شهریار، کردامیر

100,000,000 ریال / ودیعه
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

100,000,000 ریال / ودیعه
4,500,000 ریال / اجاره ماهانه
1 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 500 متر مهرچین ملارد کد 713

تهران، ملارد، مهرچین

200,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

200,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

منزل ویلایی 180 متر اصیل آباد شهریار کد 363

تهران، شهریار، اصیل آباد وحیدیه

150,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

150,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 60 متر

زمین ویلایی 1000 متر وحیدیه شهریار کد 356

تهران، شهریار، وحیدیه

200,000,000 ریال / پایه قیمت

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

200,000,000 ریال / پایه قیمت

زمین مسکونی 120 متر میدان نماز شهریار کد 135

تهران، شهریار، میدان نماز

200,000,000 ریال / پایه قیمت

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

200,000,000 ریال / پایه قیمت