باغ در شهریار,باغ ویلا در شهریار,باغچه در شهریار,املاک شاد شهریار

http://shadmelk.com/

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در وحیدیه شهریار 232

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در وحیدیه شهریاربا نامه جهادمحوطه سازی شدهاستخرآلاچیقکنتور برق مجزاسهمیه آب کشاورزیآب شرب شهرکیشهرکی تهرانی نشینسرایداری ۲۴ ساعتهدرب ریموتدوربین مدار بسته مشاعات فنداسیون و صفحه ستونها کارگذاری شدهچاه تخلیه آماده کول گذاشته شدهمدارک کد رهگیری  و ریشه دار از سند مادر 🍒 حسین نعمت پور 🍒 ۰۹۱۲۴۶۴۶۹۷۴

how to create a dropdown menu tutorial
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در وحیدیه شهریار 232
درباره ملک :

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در وحیدیه شهریار
با نامه جهاد
محوطه سازی شده
استخر
آلاچیق
کنتور برق مجزا
سهمیه آب کشاورزی
آب شرب شهرکی
شهرکی تهرانی نشین
سرایداری ۲۴ ساعته
درب ریموت
دوربین مدار بسته مشاعات
 فنداسیون و صفحه ستونها کارگذاری شده
چاه تخلیه آماده کول گذاشته شده
مدارک کد رهگیری  و ریشه دار از سند مادر 🍒 حسین نعمت پور 🍒 ۰۹۱۲۴۶۴۶۹۷۴
باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در وحیدیه شهریار