تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 5000 متر کردامیر شهریار کد 320

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

2,300,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,300,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 1800 متر کردزار شهریار کد 319

تهران، شهریار، کردزار

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 600 متر کردامیر شهریار کد 318

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

500,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 2000 متر کردامیر شهریار کد 317

تهران، شهریار، کردامیر

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 750 متر شهریار کردامیر کد 316

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 1100 متر کردامیر شهریار کد 315

تهران، شهریار، کردامیر ( امیریه )

550,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

550,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر
1 33 34 35 36 37 48