تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خانه ویلایی 500 متر کردامیر شهریار کد 328

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

450,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 250 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

450,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 250 متر

خانه ویلایی 366 متر کردزار شهریار کد 327

تهران، شهریار، کردزار

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 175 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 175 متر

باغ ویلا 1300 متر کردامیر شهریار کد 326

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 150 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 150 متر

باغ ویلا 2000 متر کردامیر شهریار کد 325

تهران، شهریار، کردامیر و امیریه

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

باغ ویلا 6000 متر کردامیر شهریار کد 324

تهران، شهریار، کردامیر

3,900,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 400 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,900,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 400 متر

باغ ویلا 1500 متر کردزار شهریار کد 323

تهران، شهریار، کردزار

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 116 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 116 متر
1 32 33 34 35 36 49