تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 940 متر رامین شهریار کد 514

تهران، شهریار، رامین

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر

باغ 1000 متر حصارزیرک شهریار کد 513

تهران، شهریار، حصارزیرک

300,000,000 تومان / تومان ( فروخته شد )

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

300,000,000 تومان / تومان ( فروخته شد )

باغ ویلا 1550 متر شهریار یوسف آباد کد 512

تهران، شهریار، یوسف آباد صیرفی

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 220 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 220 متر

باغ 6000 متر یوسف آباد صیرفی شهریار کد 512

تهران، شهریار، فردوسیه، یوسف آباد صیرفی

1,100,000,000 تومان / پایه قیمت

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,100,000,000 تومان / پایه قیمت

باغ ویلا 1500 متر یوسف آباد صیرفی شهریار کد 511

تهران، شهریار، یوسف آباد صیرفی فردوسیه

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

450,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 1600 متر فردوسیه شهریار کد 510

تهران، شهریار، فردوسیه

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 130 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 130 متر
1 23 24 25 26 27 49