تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سفره خانه 1600 متر شاهدشهر شهریار کد 518

تهران، شهریار، شاهدشهر

3,600,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,600,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 100 متر

باغ ویلا 2200 متر شاهدشهر شهریار کد 517

تهران، شهریار، شاهدشهر

700,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

700,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 520 متر شهریار شاهدشهر کد 516

تهران، شهریار، شاهدشهر

300,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

300,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 4000 متر شهریار شاهدشهر کد 515

تهران، شهریار، شاهدشهر

2,100,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,100,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

باغ ویلا 940 متر رامین شهریار کد 514

تهران، شهریار، رامین

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر

باغ 1000 متر حصارزیرک شهریار کد 513

تهران، شهریار، حصارزیرک

300,000,000 تومان / تومان ( فروخته شد )

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

300,000,000 تومان / تومان ( فروخته شد )
1 22 23 24 25 26 48