تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 1400 متر شهرک مصطفی خمینی شهریار کد 527

تهران، شهریار، شهرک مصطفی خمینی

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

850,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 50 متر

باغ ویلا 1150 متر صباشهر شهریار کد 526

تهران، شهریار، صباشهر

600,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

600,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 22000 متر شهریار صباشهر کد 525

تهران، شهریار، صباشهر

4,500,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 500 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,500,000,000 تومان / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 500 متر

باغ ویلا 5000 متر صباشهر شهریار کد 524

تهران، شهریار، صباشهر

1,800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 1300 متر شهریار قاسم آباد کد 523

تهران، شهریار، صباشهر

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 3800 متر صباشهر شهریار کد 522

تهران، شهریار، صباشهر

2,000,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,000,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر
1 21 22 23 24 25 49