تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 3800 متر قجر اباد شهریار

تهران،شهریار،قجراباد

1,000,000,000 تومان / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 30 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,000,000,000 تومان / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 30 متر

باغ ویلا 750 متر رنگرز شهریار کد 387

تهران، شهریار، یبارک

250,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

250,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 1500 متر قجر آباد شهریار کد 349

تهران، شهریار، یبارک و قجر آباد

500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر
500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 4460 متر یبارک شهریار کد 338

تهران، شهریار، یبارک

950,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

950,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

باغ ویلا 1250 متر یبارک شهریار کد 337

تهران، شهریار، یبارک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 140 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 140 متر

باغ ویلا 1200 متر یبارک شهریار کد 336

تهران، شهریار، یبارک

3,250,000,000 تومان / پایه قیمت
5 تخت 3 حمام 700 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

3,250,000,000 تومان / پایه قیمت
5 تخت 3 حمام 700 متر
1 2