تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2 ماه
2 ماه

1000 متر باغ ویلا در شهریار

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

باغ ویلا 2000 متر رزکان شهریار (فروخته شد)

تهران، شهریار، رزکان

770,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

770,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 3160 متر رزکان شهریار کد 119

تهران، شهریار، رزکان

1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر
1,500,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 70 متر

خانه ویلایی 153 متری در رزکان شهریار کد 118

تهران، شهریار، رزکان

250,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

250,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 2000 متر رزکان شهریار کد 117

تهران، شهریار، رزکان

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 1800 متر رزکان شهریار کد 116

تهران، شهریار، رزکان

600,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

600,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر
1 2