تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر
بر اساس

1500 متر باغ ویلا در کوچه تابستان شهریار

تهران،شهریار،میدان بسیج

1,600,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,600,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

1000 متر باغ ویلا در میدان بسیج شهریار کد 199

تهران،شهریار،میدان بسیج

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

زمین باغی 1000 متری در شهریار کد

تهران،شهریار،میدان بسیج

1,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,000,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان

باغ ویلا 4000 متر میدان بسیج شهریار

تهران،شهریار،میدان بسیج

2,700,000,000 ریال / پایه قیمت
4 تخت 4 حمام 300 متر
2,700,000,000 ریال / پایه قیمت
4 تخت 4 حمام 300 متر

باغ ویلا 2700 متر میدان بسیج شهریار کد 143

تهران، شهریار، میدان بسیج

2,700,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 180 متر
2,700,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 180 متر

باغ ویلا 3000 متر میدان بسیج شهریار کد 142

تهران، شهریار، میدان بسیج

6,000,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 900 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

6,000,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 900 متر
1 2