تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

مغازه فروشی 52 متر کهنز شهریار کد 139

تهران، شهریار، کهنز

780,000,000 تومان / پایه قیمت
50 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

780,000,000 تومان / پایه قیمت
50 متر

باغ ویلا 1000 متر کهنز شهریار کد 113

تهران، شهریار، کهنز

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

باغ ویلا 750 متری کهنز شهریار کد 112

تهران، شهریار، کهنز

480,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

480,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

زمین تجاری 1220 متر در کهنز شهریار کد 111

تهران، شهریار، کهنز

1,100,000,000 تومان / پایه قیمت
1,100,000,000 تومان / پایه قیمت

خانه ویلایی 240 متر کهنز شهریار کد 110

تهران، شهریار، کهنز

450,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 140 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

450,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 140 متر

باغ ویلا 3100 متر کهنز شهریار کد 109

تهران، شهریار، کهنز

2,400,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 2 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,400,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 2 حمام 200 متر
1 2 3