تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ 2850 متر بکه شهریار کد 378

تهران، شهریار، بکه

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

800,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

باغ ویلا 2000 متر بکه شهریار کد 358

تهران، شهریار، بکه

1,250,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 300 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,250,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 300 متر

باغ ویلا 2200 متر بکه شهریار کد 344

تهران، شهریار، بکه

850,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

850,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 120 متر

باغ ویلا 1500 متر بکه شهریار کد 343

تهران، شهریار، بکه

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 1500 متر بکه شهریار کد 339

تهران، شهریار، بکه

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 160 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

900,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 160 متر

اجاره روزانه باغ ویلا 1500 متر حومه تهران کد 334

تهران، شهریار، بکه

700,000 تومان / اجاره روزانه باغ
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

700,000 تومان / اجاره روزانه باغ
1 تخت 1 حمام 70 متر
1 2 3