تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر
بر اساس

4700 متر زمین کشاورزی در شهریار

تهران،شهریار،صباشهر

450,000,000 ریال / پایه قیمت
450,000,000 ریال / پایه قیمت

باغ ویلا 1150 متر صباشهر شهریار کد 526

تهران، شهریار، صباشهر

600,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

600,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 60 متر

باغ ویلا 22000 متر شهریار صباشهر کد 525

تهران، شهریار، صباشهر

4,500,000,000 ریال / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 500 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,500,000,000 ریال / پایه قیمت
4 تخت 1 حمام 500 متر

باغ ویلا 5000 متر صباشهر شهریار کد 524

تهران، شهریار، صباشهر

1,800,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,800,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 90 متر

باغ ویلا 1300 متر شهریار قاسم آباد کد 523

تهران، شهریار، صباشهر

750,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

750,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 3800 متر صباشهر شهریار کد 522

تهران، شهریار، صباشهر

2,000,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,000,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 90 متر
1 2