تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
اندازه گاراژ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

باغ ویلا 1850 متر لم آباد ملارد کد 706

تهران، ملارد، لم آباد

2,000,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 250 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

2,000,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 250 متر

باغ ویلا 1480 متر لم آباد ملارد کد 705

تهران، ملارد، لم آباد

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 300 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,350,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 300 متر

باغ ویلا 1000 متر لم آباد ملارد کد 704

تهران، ملارد، لم آباد

700,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

700,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 100 متر

باغ ویلا 1000 متر ملارد لم آباد کد 703

تهران، ملارد لم آباد

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 120 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
2 تخت 120 متر

باغ ویلا 600 متر لم آباد ملارد کد 702

تهران، شهریار، لم آباد

500,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

500,000,000 تومان / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 1000 متر لم آباد ملارد کد 701

تهران، ملارد، لم آباد

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

1,200,000,000 تومان / پایه قیمت
3 تخت 1 حمام 200 متر