تلفن : 4646974- 0912
سال ساخت
متراژ پارکینگ
اندازه زمین
امکانات
قیمت
فیلتر
بر اساس

باغ در قطعات 900 متر در شهرک الدرادو شهریار

تهران،شهریار،قجر تخت رستم

260,000,000 ریال / تومان

مدیر شعبه اصلی شاد ملک شهریار

260,000,000 ریال / تومان

باغچه 1380 متر حصارساتی شهریار کد417

تهران،شهریار،حصارساتی

270,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
30 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

270,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان ( فروخته شد)
30 متر

باغ ویلا 700 متر در حصارساتی شهریار کد 409

تهران،شهریار،حصارساتی

380,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

380,000,000 ریال / پایه قیمت به تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

باغ ویلا 24000 متر حصارساتی شهریار کد 399

تهران، شهریار، حصارساتی

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

4,000,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام

خانه باغ 700 متر حصارساتی شهریار کد 354

تهران، شهریار، فرارت، حصارساتی

400,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 130 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

400,000,000 ریال / پایه قیمت
2 تخت 1 حمام 130 متر

باغ ویلا 1100 متر فرارت شهریار کد 350

تهران، شهریار، فرارت، حصارساتی

390,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر

گروه مشاورین املاک شاد شهریار شاد ملک،بانک اطلاعات املاک

390,000,000 ریال / پایه قیمت
1 تخت 1 حمام 80 متر